Biotehnički fakultet, 02.06.2020

Magistarski rad kandidata Darka R. Vukićevića pod nazivom : “Uticaj opterećenja čokota okcima na neke biološke i tehnološke karakteristike kod bijelih vinskih sorti na Ćemovskom polju” 

Obavještava se javnost da se magistarski rad kandidata Darka R. Vukićevića pod nazivom : “Uticaj opterećenja čokota okcima na neke biološke i tehnološke karakteristike kod bijelih vinskih sorti na Ćemovskom polju”,  nalazi u Centralnoj biblioteci UCG i biblioteci Biotehničkog fakulteta.

Rad se stavlja na uvid javnosti 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 208