Biotehnički fakultet, 11.06.2020

Odbrana magistarskog rada kandidata Darka Vukičevića 

Student Darko Vukičević, javno će braniti magistarski rad pod nazivoma „Uticaj opterećenja čokota okcima na neke biološke i tehnološke karakteristike kod bijelih vinskih sorti na Ćemovskom polju“ pred komisijom u sastavu:

Dr Slavko Mijović, naučni savjetnik, Biotehnički fakultet Podgorica, mentor

Dr Tatjana Popović, naučni saradnik, Biotehnički fakultet Podgorica, član

Dr Ljubomir Pejović, naučni savjetnik u penziji, član

Odbrana magistarskog rada održaće se u utorak 16.06.2020. god. sa početkom u 10:00 u sali A6.

Broj posjeta : 241