Biotehnički fakultet, 25.09.2020

Erasmus+ konkursi za razmjenu u ljetnjem semestru akademske 2020/2021Kancelarija za međunarodnu saradnju UCG objavljuje listu Erasmus+ konkursa za razmjenu u ljetnjem semestru akademske 2020/2021.

Svi konkursi su dostupni na linku: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/87217-erasmus-konkursi-objavljeni-u-zimskom-semestru-2020-2021

ZA SVE KONKURSE KRAJNJI ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE FAKULTETIMA JE 12. 10. 2020.

MOBILNOSTI:

1) BIOTEHNIČKI FAKULTET:

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima (Hrvatska) - studenti, akademsko i administrativno osoblje 

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/87383-konkurs-za-visoko-gospodarsko-uciliste-u-krizevcima-hrvatska-btf-rok-12-oktobar-2020

2) SVE UNIVERZITETSKE JEDINICE - UKOLIKO POSTOJE ODGOVARAJUĆE OBLASTI NA UNIVERZITETU DOMAĆINU

a) Erasmus + konkurs za Univerzitet Sivas Cumhuriyet u Turskoj - studenti, akademsko i administrativno osoblje 

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/87303-konkurs-za-sivas-cumhuriyet-univerzitet-turska-sve-jedinice-rok-12-oktobar-2020

b) Erasmus+ konkurs za Univerzitet Huelva, Španija - akademsko/administartivno osoblje za bilo koju oblast kojom raspolaže Univerzitet domaćin 

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/87312-konkurs-za-univerzitet-huelva-spaniija-vise-oblasti-rok-12-oktobar-2020

c) Erasmus + konkurs za Univerzitet u Marburgu, Njemačka - studenti i akademsko/administrativno osoblje 

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/87546-konkurs-za-univerzitet-u-marburgu-sve-oblasti-rok-12-oktobar-2020

d) Erasmus + konkurs za Univerzitet u Varšavi - studenti i akademsko osoblje 

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/87718-konkurs-za-univerzitet-u-varsavi-sve-oblasti-rok-12-oktobar-2020

e) Erasmus+ konkurs za Univerzitet Huelva, Španija - osoblje -za bilo koju oblast kojom raspolaže Univerzitet domaćin

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/87227-konkurs-za-univerzitet-huelva-u-spaniji-vise-oblasti-rok-12-oktobar-2020

Broj posjeta : 223