Biotehnički fakultet, 07.10.2020

British Council - Unapređenje uloge nauke u društvuBritish Council  (Britanski savjet) pokreće šestomjesečni projekat posvećen promovisanju nauke u društvu i jačanju uloge naučnih saznanja u procesu donošenja javnih polika u doba pandemije i nakon nje. Predavači i moderatori na projektu biće istraživači sa britanskih univerziteta, tako da je to prilika za umrežavanje ali i za jačanje kapaciteta u oblasti promovisanja nauke i obezbjeđivanja snažnije uloge nauke u procesu donošenja odluka. Ovo je takođe prilika za povezivanje sa naučnicima iz Crne Gore i regiona i zajedničko djelovanje.

Cilj projekta je da:

  • Ojača komunikaciju nauke u javnosti
  • Uključi nauku u proces donošenja odluka i javnih politika
  • Poveže žene naučnice u regionu i istraži uticaj pandemije na njihov život i rad
  • Istraži mišljenje mladih i uticaj pandemije na život mladih
  • Podstakne mlade da se takmiče u novim rješenjima koja uključuju naučna saznanja  

Ciljna grupa: studenti, mladi naučnici i istraživači. 

Prvi pozivi za prijavu na raspoložive obuke i druge aktivnosti biće objavljeni sredinom oktobra na vebsajtu www.britishcouncil.me

Detaljnije o naknadnim informacijama na linku https://www.britishcouncil.me/programi/obrazovanje/sep

Projektom koordinira Sara Čabarkapa sara.cabarkapa@britishcouncil.me

 

Dokumenti

Broj posjeta : 217