Biotehnički fakultet, 21.12.2020

ICGEB Program za finansiranje naučnih skupova, radionica i kurseva u 2022. godiniFond Međunarodnog centra za genetički inženjering i biotehnologiju (ICGEB) za finansiranje sastanaka i kurseva, pruža mogućnost organizacije i finansiranja naučnih skupova, radionica, ali i teorijskih i praktičnih kurseva u oblasti prirodnih nauka, u 2022. godini, na teritoriji članica ICGEB-a. Samo članice ICGEB-a mogu konkurisati za ova bespovratna sredstva.

Godišnji Poziv pruža mogućnost laboratorijama ili institutima da organizuju ICGEB događaje ili da dobiju sponzorstvo naučnih skupova/sastanaka na teme od značaja za ICGEB.

Za više detalja o načinu prijavljivanja možete se informisati na sajtu ICGEB-a https://www.icgeb.org/activities/meeting-and-courses/call-for-proposal-meeting-and-courses/.

Rok za podnošenje aplikacija je 28. februar 2021. godine.

Za kurseve i radionice koji su odobreni u 2021. godini, više informacija o mogućnostima prijave i učešća možete dobiti na linku https://www.icgeb.org/activities/meeting-and-courses/ ili kod Nacionalne kontakt osobe za saradnju Crne Gore sa ICGEB-om (ICGEB Liaison Officer):

dr Jelena Zindović

Univerzitet Crne Gore - Biotehnički fakultet

e-mail: jelenazindovic@yahoo.com

tel: 020/268-716

Broj posjeta : 90