Elektrotehnički fakultet

Obavještenje o početku i načinu izvođenja nastave
Nastava iz predmeta Kompjuterska grafika će početi u petak, 19.02.2021 godine, sa početkom u 11:15h. Studenti mogu da prate nastavu preko link-a:

https://us02web.zoom.us/j/5120465366?pwd=Rmk1VE1qTFp4Vm50b2prcHlubUo5UT09 

Passcode (u slučaju potrebe) je: 893709

Broj posjeta : 206