Elektrotehnički fakultet, 22.03.2021

Knjiga Data Analitics on Graphs autora sa Elektrotehničkog fakulteta i Imperial College Londona izašla iz štampeKnjiga Data Analitics on Graphs, koju potpisuju prof. dr Ljubiša Stanković, prof. dr Miloš Daković i dr Miloš Brajović, sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, u saradnji sa kolegama sa Imperial College London, upravo  je  izašla iz štampe.

Knjiga je na engleskom jeziku i sastoji se iz tri dijela. U prvom dijelu je dat pregled grafova i njihovih struktura sa naglaskom na spektralnu analizu grafa. Drugi dio je posvećen signalima, čiji je domen graf, i optimalnoj obradi takvih signala, gdje se koristi znanje o kompleksnim vezama među pojednim odbircima signala. Treći dio knjige je posvećen učenju topologije grafa na osnovu dužeg posmatranja ponašanja signala na grafu. U tom dijelu su obrađene i neuralne mreže na grafovima, kao i tenzorsko predstavljanje složenih struktura na grafu, uz niz primjena.

Knjiga je namijenjena studentima na doktorskim studijama, postdoktorantima i naučnicima koji žele da se upoznaju sa najnovijim dosignućima u ovoj, u posljednje vrijeme, veoma atraktivnoj oblasti i njenim brojnim primjenama.

Data Analitics on Graphs je već naišla na odobravanje naučne i stručne javnosti: prof. Dennis Alison, Stanford University, Oscar Mencesr, CEO Maxeler Technologies,...

Broj posjeta : 472