Udžbenik "Principi programiranja sa kodovima u C/C++-u, Matlab/Octave i Pythonu"
Udžbenik "Principi programiranja sa kodovima u C/C++-u, Matlab/Octave i Pythonu"

Iz štampe je izašao udžbenik prof. dr Igora Đurovića, „Principi programiranja sa kodovima u C/C++-u, Matlab/Octave i Pythonu“. Udžbenik je podijeljen u 18 poglavlja i pokriva: istorijat i pojmove programiranja, elementarne tipove podataka, osnovne algoritamske korake, složenost algoritama, složene tipove podataka (nizove, matrice i stringove), algoritme pretraživanja i sortiranja, te naprednije tipove podataka (strukture, liste, grafove i drveta) kao uvod i u objektno-orijentisano programiranje. Teorija je ilustrovana kroz primjere. Brojni primjeri važni za praksu, ali i oni sa ispitnih provjera znanja, urađeni su detaljno.

Udžbenik je namijenjen prevashodno studentima sa studijskog programa Primjenjeno računarstvo za potrebe istoimenog kursa na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Međutim, može se koristiti i u drugim kursevima računarskog / programerskog opismenjavanja na našem ili drugim fakultetima i univerzitetima (Uvod u računarstvo, Uvod u algoritme, Algoritmi i struktura podataka, Uvod u programiranje, ..). Iskorak u odnosu na sami kurs je što je veći broj zadataka ilustrovan realizacijama u tri popularna programska jezika, te kao takav može da posluži i za edukaciju za ova tri programska jezika ili za uvodne kurseve gdje se kombinuje izučavanje algoritmike sa programskim jezicima. Udžbenik je napisan tako da ga mogu koristiti i napredniji srednjoškolci. Svako poglavlje praćeno je i nizom zadataka za samostalni rad.

Udžbenik su recenzirali prof. dr Slobodan Đukanović, prof. dr Vesna Popović Bugarin i prof. dr Marko Simeunović. Tokom pisanja udžbenika, konsultovan je veći broj drugih kolega.

Izdavač je Matica Srpska Društvo članova u Crnoj Gori i trenutno je dostupan u knjižarama Obodsko slovo Vasa Raičkovića 41, i u ulici Drugog crnogorskog bataljona, u Zagoriču.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.