Centar MONUSEN organizuje predavanja iz oblasti pomorske robotike i multirobotskih sistema
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

U okviru implementacije projekta „Crnogorski centar za podvodne senzorske mreže" (MONtenegrin center for Underwater SEnsor Networks - MONUSEN), koji finansira Evropska unija (program Horizont Evropa tj.  ključni program Evropske unije za finansiranje istraživanja i inovacija u periodu od 2021. do 2027. godine) organizuju se 16. i 17. novembra 2023. godine, predavanja iz oblasti pomorske robotike i multirobotskih sistema. Podsjećamo, projekat MONUSEN u naučnom dijelu omogućava primjenu modernih tehnologija poput blokčejna (blockchain), tehnika automatskog upravljanja i mašinskog učenja za unapređenje sigurnosnih, komunikacionih i upravljačkih aspekata podvodnih senzorskih mreža.

Predavanja će održati dr Barbara Arbanas Ferreira i doc. dr Fausto Ferreira sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (UNIZG-FER). Dr Barbara Arbanas Fereira je postdoktorski istraživač u Laboratoriji za podvodne sisteme i tehnologije (LABUST) na UNIZG-FER-u. Doktorirala je februara 2022. godine, na temu decentralizovane koordinacije heterogenih multirobotskih sistema pod mentorstvom prof. dr Stjepana Bogdana. Njena interesovanja uključuju koordinaciju i planiranje multirobotskih sistema, distribuiranu vještačku inteligenciju i optimizaciju. Dr Fausto Ferreira je docent na UNIZG-FER-u. Njegove istraživačke aktivnosti se sprovode u okviru Laboratorije za podvodne sisteme i tehnologije (LABUST). Bio je uključen u 15 projekata EU (FP6, FP7, H2020, Horizon Europe, INTERREG, Erasmus+) i 2 projekta Kancelarije za mornaricu Globalni istraživački projekti (ONRG) (uključujući grant programa gostujućih naučnika). Dr Fereira je član IEEE i potpredsjednik za radionice i simpozijume koje organizuje IEEE Oceanic Engineering Society (OES). Njegova istraživačka interesovanja uključuju obradu sonarnih signala, automatsko vođenje plovila, takmičenja u robotici i edukativnu robotiku.

Učesnicima će tokom predavanja biti predstavljeno distribuirano planiranje misije multirobotskih sistema (MRS), primjer distribuiranog planiranja misije za heterogene MRS sisteme zasnovanog na hijerarhijskoj reprezentaciji zadataka, monitoring životne sredine zasnovan na konsenzusu mreža podvodnih senzora, multirobotski sistemi za scenarije pomorske bezbjednosti, kao i primjeri  najnovijih trendova u višedomenskoj pomorskoj robotici. Takođe, jedan segment predavanja će se odnositi i na pravna pitanja robotskih operacija na moru.

Predavanja će biti otvorena za zainteresovano nastavno i nenastavno osoblje, kao i sve studente. S obzirom da je broj učesnika ograničen, molimo sve zainteresovane da svoje učešće potvrde popunjavanjem prijave preko linka https://forms.gle/moALbMad9TaT4xN37 najkasnije do ponedeljka 13.11.2023. godine.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.