Ekspertska posjeta: „Upravljanje projektima“ u Kotoru u okviru Ljetne škole MONUSEN 2024
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Veoma nam je drago što možemo da najavimo predstojeću obuku, koja će se realizovati u okviru ekspertske posjete osmišljene u cilju unapređenja vještina upravljanja projektima članova istraživačkog i administrativnog tima projekta MONUSEN-a. Predavanja će održati Raffaella Beroldo i Massimo Caccia, stručnjaci iz Nacionalnog istraživačkog savjeta Italije (CNR-a). Oni će predstaviti ključne aspekte upravljanja i izvještavanja o tekućim projektima, rukovanja rizicima i iskorištavanja mogućnosti.

Obuka je usmjerena na praktične strategije za upravljanje projektima i pripremu izvještaja o sprovedenim projektnim aktivnostima. Naglašavajući važnost pažljivog izvještavanja i pripreme dokumentacije, polaznicima će se predstaviti primjeri dobre prakse i dragocjeni savjeti, kako bi se osigurala dobra koordinacija projektnih aktivnosti i dobra komunikacija.

Sesija pod nazivom: „Upravljanje projektima: „Rukovanje (ne)očekivanim rizicima“ će se fokusirati na upravljanje projektnim rizicima na osnovu iskustva predavača. Predavač će podijeliti primjere iz stvarnog svijeta i lična iskustva, pružajući vrijedne lekcije o upravljanju rizicima i tehnikama ublažavanja koje će  pomoći učesnicima da budu ispred potencijalnih izazova.

U okviru ekspertske posjete organizovaće se i diskusija kao interaktivna sesija koja će poslužiti kao platforma za saradnju i to ne samo za diskusiju učesnika već i za istraživanje mogućnosti za primjenu rezultata projekta. Tako će se podstaći stvaranje dobre radne sredine i traženje zajedničkih strategija, osiguravajući da se svi osjećaju uključenim u proces maksimiziranja vrijednosti i uticaja rezultata projekta.

Agenda predavanja, kao i više informacija o predavačima, se nalazi u prilogu.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.