Elektrotehnički fakultet, 19.07.2019

XXIV međunarodna konferencija Informacione tehnologije 2020X

XXIV međunarodna konferencija Inormacione tehnologije 2020. će se održati od 18. do 22. februara 2020. godine na Žabljaku. Na Konferenciji će biti organizovana predavanja i rasprave na okruglim stolovima o trendovima razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija u svijetu, kao i aktuelnim zbivanjima iz ove oblasti u Crnoj Gori.

U dogovoru sa Organizacionim odborom Konferencije, zainteresovane institucije mogu organizovati prezentacije svojih naučnoistraživačkih, stručnih, razvojnih i proizvodnih projekata i dostignuća.

Autorski radovi prijavljeni za prezentovanje će biti recenzirani i odabrani na bazi kompletnog rada. Radove treba pisati prema uputstvu koje se nalazi na sajtu http://www.it.ac.me/  

Očekujemo Vašu podršku, sugestije i učešće na predstojećoj IT konferenciji.

Broj posjeta : 681