Elektrotehnički fakultet

Preporuka za organizaciju nastave u prve dvije sedmice ljetnjeg semestra st. 2020/21. godine.
U skladu sa najnovijim preporukama Ministarstva zdravlja Crne Gore iz Rektorata Univerziteta Crne Gore preporučeno je da se prve dvije sedmice nastave u ljetnjem semestru akademske 2020/21. godine organizuju online. Dopis je u prilogu.

Detaljne informacije o organizaciji nastave za pojedine predmete objaviće predmetni nastavnici.

Dokumenti

Broj posjeta : 661