Elektrotehnički fakultet

Preliminarna rang lista kandidata za upis na osnovne studije Elektrotehničkog fakulteta - II upisni rok
Prigovori na Preliminarnu rang listu se podnose Centralnoj upisnoj komisiji do 20.07.2021. godine (utorak) u 11,00 časova.

Prigovori se dostavljaju Studentskoj službi Elektrotehničkog fakulteta.

Nakon donošenja konačne odluke po prigovoru, komisija za upis utvrđuje konačnu rang listu za upis.

Dokumenti

Broj posjeta : 514