Kompanija „Žičara Kotor – Lovćen doo“ raspisuje konkurs za dodjelu 2 stipendije
Kompanija „Žičara Kotor – Lovćen doo“ raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu 2 stipendije studentima Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

USLOVI KONKURSA

Pravo da se prijave na Konkurs za dodjelu stipendija imaju studenti treće godine studija studijskog programa Energetika i Automatika, modul Automatika i industrijska elektrotehnika, kao i studenti prve i druge godine master studija studijski program Automatika i industrijska elektrotehnika.

Stipendisti će nakon završetka studija zasnovati radni odnos u kompaniji, uz obavezu trajanja radnog odnosa, sa punim radnim vremenom, najmanje 2 godine.

 KRITERIJUMI

Dodjela stipendije vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

  • prosječna ocjena uspjeha u dosadašnjem trajanju studija,
  • razgovor (intervju) sa kandidatom

Ukoliko se prijavi više kandidata, prednost imaju kandidati koji imaju veću prosječnu ocjenu u dosadašnjem trajanju studija, kao i bolji utisak na intervjuu.

DOKUMENTACIJA

Uz prijavu za dodjelu stipendije, kandidati obavezno dostavljaju:

  • prijavu na Konkurs (u prilogu)
  • CV,
  • potvrdu o studiranju,
  • uvjerenje o položenim ispitima u dosadašnjem trajanju osnovnih studija (za studente osnovnih i master studija)
  • uvjerenje o položenim ispitima u dosadašnjem trajanju master studija (za studente master studija).
  • uvjerenje o završenim osnovnim studijama sa ostvarenih 180 ECTS kredita (za studente master studija).

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je od 5. aprila do 15. aprila 2024. godine. Podnijeta konkursna dokumenta se ne vraćaju. Nakon isteka navedenog roka, organizovaće se razgovori sa prijavljenim kandidatima.

Prijave na Konkurs se podnose radnim danima u periodu od 10 do 13 časova u prostorijama kompanije na adresi Baku 140, Podgorica, ili  mail-om (skeniranu dokumentaciju u PDF formatu poslati na e-mail adresu: Novica Čolović, novica@kotorcablecar.me ).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.