Takmičenje TRANSIT - privredni subjekti
Industrijska preduzeća i trgovačka udruženja koja su u proteklih 12 mjeseci radila na primjeni obnovljivih izvora energije pozivaju se da učestvuju u takmičenju koje organizuje projekat TRANSIT. Za više informacija o projektu molimo vas da posjetite veb stranicu projekta - https://transitproject.eu/
Cilj ovog projekta je držanje obuka i programa prekvalifikacije sadašnjih i budućih generacija, a finansira se kroz program Horizon Europe. Takođe, projekat TRANSIT organizuje takmičenje za industrijska preduzeća i trgovačka udruženja. Učesnici takmičenja se pozivaju da popune kratak obrazac, koji je dat u prilogu, pri tome naglašavajući svoje rezultate u implementaciji obnovljivih izvora energije, kao i postignuća u tranziciji ka obnovljivoj energiji.

Izbor pobjednika biće zasnovan na sljedećim kriterijumima:

1) Najvažniji kriterijum je obim rada (u posljednjih 12 mjeseci) u oblastima kao što su: primjena obnovljivih izvora energije, prekvalifikacija zaposlenih u cilju usvajanja održivog načina živote/karijere, podrška lokalnoj zajednici u usvajanju održivih praksi.
2) Drugi kriterijum je uticaj rezultata rada učesnika takmičenja na implementaciji obnovljivih izvora energije i dostignuća vezana za tranziciju ka obnovljivoj energiji kod krajnjih korisnika, takođe u proteklih 12 mjeseci.
3) Posljednji kriterijum je rodna ravnopravnost učesnika takmičenja.

Najuspješnije industrijsko preduzeće/trgovačko udruženje biće nagrađeno na nacionalnom nivou i dobiće trofej sa logom TRANSIT projekta, a takođe će biti uzeto u razmatranje za dodjelu TRANSIT nagrade na međunarodnom nivou.

Takmičenje je otvoreno od 28. maja do 29. juna 2024. godine.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.