Elektrotehnički fakultet, 21.11.2018

Erasmus + konkurs za Univerzitet u Nisi (Poljska)Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Nisi u akademskoj 2018/19 godini.

Radi se o primijenjenim studijama.

Konkurs možete naći na ovom linku.