Elektrotehnički fakultet, 02.09.2019

Konačna rang lista kandidata za upis u I godinu osnovnih studija Elektrotehničkog fakultetaPrimljeni kandidati upis mogu obaviti u utorak 03.09.2019. godine u prostorijama Studentske službe u vremenu od 9–14h.

Za kandidate koji ne obave upis u utorak 03.09. 2019. godine do 14h smatraće se da su odustali od upisa na Elektrotehnički fakultet.

Dokumenti

Broj posjeta : 905