Pomorski fakultet Kotor, 15.01.2020

Nagrađeni profesor Meštrović: Priznanja su podsticaj za dalji naučnoistraživački rad i podsticaj mladihX

Na svečanoj sjednici Senata Univerziteta Crne Gore, održanoj krajem 2019. godine, među 20 dobitnika, kao zaslužni pojedinac, za ostvarene rezultate tokom 2019. godine iz oblasti naučnoistraživačkog i stručnog rada, nagradu je primio i prof. dr Romeo Meštrović,po prijedlogu Pomorskog fakulteta Kotor.

"Ovakve nagrade su podsticaj za dalji naučnoistraživački rad i za razvoj mladih talenata u Crnoj Gori", izjavio je profesor Meštrović.

Profesor Meštrović je u tekućoj godini objavio rad indeksiran na SCIE listi. Takođe, odabran je za člana (Fellow) sljedeća četiri međunarodna naučna instituta čiji su članovi profesori vodećih svjetskih univerziteta i akademija nauka, kao i dva nobelovca. Njegovi radovi na osnovu Google Scholar profila, u ovoj godini su citirani ukupno 152 puta.

Za njega je poseban uspjeh protekle godine bila prepoznatljivost istraživanja širom svijeta i doprinos medjunarodnom pozicioniranju i rangiranju naših institucija, posebno Univerziteta Crne Gore.

Za narednu, 2020. godinu, profesor je postavio cilj: "Da svojim daljim naučnoistraživačkim aktivnostima nastavim promovisanje Univerziteta Crne Gore u matematičkoj nauci i primjenama u poslovnim sistemima u okruženju".

 

Image

Broj posjeta : 1459