Biotehnički fakultet

Biografija
Biografija

Obrazovanje

  • Doktorska disertacija: "Model zaštite vinove loze od ekskorioze u uslovima podgoričkog vinogorja", Poljoprivredni fakultet Beograd, 2007.
  • Magistarski rad: “Hemijsko suzbijanje bele leptiraste vaši citrusa Dialeurodes citri Ashmead (Homoptera, Aleurodidae)“, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, 2001.
  • Diplomski rad: “Ispitivanje prolećnog razvoja pčelinje zajednice u voćnoj paši“. Poljoprivredni fakultet Beograd, 1997.

 

Izbori u zvanja za oblast fitofarmacija na Univerzitetu Crne Gore:

  • Redovni profesor, 2020.
  • Vanredni profesor, 2015.
  • Docent, 2008.
  • Viši istraživač, 2002.

 

Oblast istraživanja:

Pesticidi, efikasnost sredstava za zaštitu bilja, integralna zaštita bilja, biopesticidi, rezistentnost gljiva na fungicide

https://www.researchgate.net/profile/Nedeljko_Latinovic 

Aktivnosti:

Univerzitet Crne Gore (ucg.ac.me); Univerzitet Crne Gore (ucg.ac.me); Univerzitet Crne Gore (ucg.ac.me); Univerzitet Crne Gore (ucg.ac.me); Univerzitet Crne Gore (ucg.ac.me)Univerzitet Crne Gore (ucg.ac.me)Univerzitet Crne Gore (ucg.ac.me); Univerzitet Crne Gore (ucg.ac.me)Univerzitet Crne Gore (ucg.ac.me)Univerzitet Crne Gore (ucg.ac.me)Univerzitet Crne Gore (ucg.ac.me)Univerzitet Crne Gore (ucg.ac.me)Univerzitet Crne Gore (ucg.ac.me)

PROJEKTI (zadnjih 5 godina):

Nacionalni projekti:

 1. Primjena biofungicida u poljoprivredi i urbanim sredinama (BIOAPP), rukovodilac projekta, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, 2024-2026.
 2. Ispitivanje uticaja aplikacije fungicida na suzbijanje prouzrokovača bolesti vinove loze, Ministarstvo nauke, 2019 - 2022.
 3. Ispitivanje biološke efikasnosti novosintetisanih jedinjenja i biljnog ekstrakta prema najznačajnijim oboljenjima vinove loze u Crnoj Gori (BIOEXTRA), rukovodilac projekta, Ministarstvo nauke, 2018 - 2020.
 4. Centar izvrsnosti u bioinformatici (BIO-ICT) u Crnoj Gori, član istraživačkog tima, HERIC, Ministarstvo nauke, 2014 - 2019.
 5. Reforma doktorskih studija na Univerzitetu Crne Gore (REDOS), član tima, HERIC, Ministarstvo nauke, 2016 - 2017.
 6. Nadzor nad invazivnim i domaćim vrstama komaraca i patogenima koje oni mogu da prenose u Crnoj Gori - LOVCEN, Istraživač, HERIC, Ministarstvo nauke, 2014 - 2017.
 7. Revizija Nacionalnog plana implementacije Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađivačima (POPs). Projekat sprovodi Centar za ekotoksikološka ispitivanja (CETI) u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma (MORT) i Programom Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP). Presjednik radne grupe za pesticide. 2016 - 2017.

Međunarodni projekti:

 1. COST Action CA22140 - Improved Knowledge Transfer for Sustainable Insect Breeding (Insect-IMP). 2023/2027.
 2. ERASMUS + projekat: "Harmonizacija i inoviranje doktorskih studija iz oblasti zaštite bilja u održivoj poljoprivredi - HarISA. Koordinator projekta za Crnu Goru. 2019-2022.
 3. ERASMUS + projekat: "Reformisanje doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji - paradigma dobre prakse" - MARDS. Član radnog tima. 2018-2022.
 4. Istraživački projekat između Crne Gore i Italije „Sistemi podrške odlučivanju na bazi web platforme u cilju unaprijeđenja održivosti vinogradarskog u Crnoj Gori i Italiji (VITISUST)“. Projekat od posebnog značaja. Rukovodilac radnog tima za Crnu Goru. 2018-2020.
 5. COST akcija iz oblasti Hrana i poljoprivreda: „Sustainable control of grapevine trunk diseases“- (COST Action FA1303). Rukovodilac istraživačkog tima. 2013/2017
 6. COST akcija iz oblasti Hrana i poljoprivreda: „Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER)” – (COST Action FA1203). Rukovodilac istraživačkog tima. 2013 - 2017
 7. TEMPUS projekat: “Lifelong learning for sustainable agriculture in Alps – Danube – Adriatic Region“ - LifeADA (broj 544595-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPHES). Koordinator projekta za Crnu Goru. 2013 - 2016.
 8. TEMPUS projekat: “Education of teachers in the field of ecological food production and management“ (broj 16964-TEMPUS- 1-2011-1-NLTEMPUS-JPHES). Član radnog tima. 2011/2014.

Bilateralni projekti:

 1. Bilateralni projekat sa Srbijom pod nazivom: Od plantaže do trpeze: unapređenje procesa proizvodnje jagodastog i koštičavog voća biotretiranjem brioekstraktima u cilju smanjenja rizika od upotrebe pesticida i dobijanja zdravstveno bezbjednog proizvoda. 2019 - 2020. Član istraživačkog tima.
 2. Bilateralni projekat sa Srbijom pod nazivom: Sinteza šifovih (SHIFF) baza i ispitivanje njihove antimikrobne i antioksidativne sposobnosti. 2019 - 2020. Član istraživačkog tima.
 3. Bilateralni projekat sa Kinom pod nazivom: "Saradnja između Kine i Crne Gore na polju organske poljoprivrede i potencijalne upotrebe biofungicida". 2018 - 2020. Član istraživačkog tima.
 4. Bilateralni projekat sa Slovenijom pod nazivom: "Integralna zaštita bilja u suzbijanju prouzrokovača bolesti biljaka". 2018 - 2020. Rukovodilac projekta.
 5. Bilateralni projekat sa Srbijom pod nazivom: Biopesticidi: efekat ekstakata mahovine na suzbijanje bolesti voćaka i vinove loze. 2016 - 2018. Rukovodilac projekta.
 6. Bilateralni projekat sa Hrvatskom pod nazivom: Sinteza, fizičko-hemijska i strukturna istraživanja novih, potencijalno biološki aktivnih Schiffovih baza - derivata ditiokarbamata. 2017 - 2018. Član istraživačkog tima.
 7. Bilateralni projekat sa Slovenijom pod nazivom: Prognoza i detekcija biljnih patogena na vinovoj lozi i voćarskim kulturama. 2016 - 2017. Član istraživačkog tima.
 8. Bilateralni projekat sa Kinom pod nazivom: “Proučavanje bolesti jabuke i mogućnosti njihovog suzbijanja”, 2012 - 2014. Član istraživačkog tima.
 9. Bilateralni projekat sa Slovenijom pod nazivom: “Određivanje ostataka pesticida na listu i značaj kvaliteta tretiranja u suzbijanju štetnih organizama na vinovoj lozi”, 2012 - 2013. Rukovodilac projekta.
 10. Bilateralni projekat sa Hrvatskom pod nazivom: “Fungicidna aktivnost novih kompleksa ditiokarbamatnih liganata s prelaznim metalima”, 2013 - 2014. Član istraživačkog tima.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.