Biotehnički fakultet, 09.03.2018

I KolokvijumRezultati I kolokvijuma održanog 06.03.2018.

Ralević Miladin 20,0

Isidora Sekulić 11,4