Biotehnički fakultet, 19.06.2017

Bodovi - Tehnologija zaštite biljaUkupno sakupljeni bodovi iz predmeta Tehnologija zaštite bilja, nakon prvog termina završnog ispita.

br. Indeksa Prezime i ime nastava seminarski I kolokvijum popravni II kolokvijum popravni završni popravni UKUPNO OCJENA
1/16 Sekulić Isidora 0 4   13.2   2.0     19.2  
2/16 Vuksanović Stefan 3 10   19.1   19.1     51.2  
3/16 Otović Saida 5 7   18.3 17.4   25.5   73.2 C
4/16 Anđić Nikola 5 10 19.4   17.2   24.5   76.1 C
5/16 Brajović Stefan 0 8   8.9   12.1 32.7   61.7 D
6/16 Ljekočević Sandra 4 8   15.5   16.7 31.9   76.1 C
7/16 Vukčević Milica 1 10   16.7   18     45.7  
8/16 Komnenić Anđela 1 10   18.3 17.7       47.0  
9/16 Miljanić Vanja 5 10 20.0   20.0   44.0   99.0 A
10/16 Zeković Boško 0 8   10.7   2.9     21.6  
11/16 Mandić Đoko 2 9   19.5   18.1     48.6  
3/15 Šćepanović Jasna 1 -   15.6   15.8     32.4