Biotehnički fakultet, 06.03.2019

I kolokvijumRezultati I kolokvijuma održanog 05.03. su sljedeći:
Nevena Barjaktarović 9,0
Aleksandra Savić 7,9