Mašinski fakultet

Učešće Mašinskog fakulteta na međunarodnoj konferenciji ESRA 2022
Učešće Mašinskog fakulteta na međunarodnoj konferenciji ESRA 2022

Na međunarodnoj konferenciji ESRA (E-Survey of Road Users’ Attitudes) 2022 koja je održana 21. aprila 2022. godine, prisustvovali su prof. dr Radoje Vujadinović i doc. dr Boško Matović kao predstavnici Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Ove godine konferencija je po prvi put održana u online formatu uz učešće predstavnika iz više od 60 zemalja iz cijelog svijeta.

Međunarodna konferencija ESRA 2022 je posvećena ispitivanju stavova i samoprijavlјenih ponašanja učesnika u saobraćaju u vezi sa rizicima u drumskom saobraćaju, procjena spektra stavova - od podržavanja do suprotstavlјanja propisima i zaštitnim mjerama, ispitivanje lične i društvene prihvatlјivosti određenih ponašanja u saobraćaju, percepcija saobraćajne prinude, kao i mišlјenje o aktivnostima koje bi trebalo uzeti u obzir u pokušajima pobolјšanja politika bezbjednosti saobraćaja na putevima.

 

Najznačajnije institucije u Crnoj Gori, koje se bave problemima bezbjednosti saobraćaja na putevima, Ministarstvo Kapitalnih investicija, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Nacionalni biro osiguravača Crne Gore, zajedno sa Mašinskim fakultetom planiraju snimanje indikatora performansi bezbjednosti saobraćaja, kao i analizu stavova prema bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori. Ovo bi trebalo da unaprijedi proces donošenja odluka i strateško planiranje rada u oblasti bezbjednosti saobraćaja.

Učešće na konferenciji ESRA 2022 je od velikog značaja, jer definiše metodologiju snimanja stavova prema bezbjednosti saobraćaja, po kojoj će biti sprovedeno istraživanje u Crnoj Gori.

Dekan Mašinskog Fakulteta, prof. dr Radoje Vujadinović ističe da će Mašinski fakultet će pružiti podršku istraživanju kako bi se Crna Gora našla na mapi koja uključuje zemlje koje postižu najbolje rezultate u oblasti bezbjednosti saobraćaja i predstavljaju primjere dobre prakse rada.

Više informacija o projektu i konferenciji možete pronaći putem sledećeg linka: https://www.esranet.eu/en/news-events2/international-esra-conference-2022/

Broj posjeta : 152

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.