Mašinski fakultet

Posjeta profesora sa Mašinskog fakulteta iz Zenice u okviru CEEPUS III: M-0304-14-2122 mreže
U okviru programa razmjene nastavnog osoblja putem mobilnosti koju pruža CEEPUS III mreža M-0304-14-2122: Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market, na našem fakultetu su gostovali nastavnici sa Mašinskog fakulteta u Zenici (Bosna i Hercegovina):

  1. dr Fuad Hadžikadunić, Dekan Mašinskog fakulteta u Zenici;
  2. dr Malik Čabaravdić, Prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici;
  3. dr Aida Imamović,
  4. dr Amra Čikmiš, koordinator CEEPUS III M-0304-14-2122 mreže na Univerzitetu u Zenici.

Sa kolegama iz Zenice su razgovarali Dekan Mašinskog fakulteta u Podgorici prof. dr Radoje Vujadinović, prodekan za NiR, prof. dr Uroš Karadžić i prof. dr Radoslav Tomović, koordinator

CEEPUS III M-0304-14-2122 mreže za Univerzitet Crne Gore.

U ugodnom razgovoru na sastanku kod Dekana je dogovoren program posjete kolega iz Zenice. Nakon sastanka gosti su upoznate sa uslovima rada, nastavnim planovima i programima i ljudskim resursima koje posjeduje Mašinski fakultet u Podgorici. U daljim aktivnostima predviđeno je upoznavanje sa prostornim i laboratorijskim kapacitetima, kao i opremom koju posjeduje Mašinski fakultet u Podgorici.

Kolege iz Zenice su takođe predstavili kapacitete kojim raspolaže njihov Fakultet i Univerzitet.

Na osnovu svega dogovoreno je da se napravi Program saradnje između dva fakultetu i sklopi Memorandom o saradnji u okviru naučno-istraživačke djelatnosti i razmjene studenata i nastavnog osoblja.

Dekan Fuad Hadžikadunić i prof. dr Amra Čikmiš su pozvali nastavnike, saradnike i studente Mašinskog fakulteta u Podgorici da se prijave za program mobilnost koju prožaju CEEPUS mreže i posjete Mašinski fakultet u Zenici. 

Broj posjeta : 105

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.