Potpisan Memorandum o saradnji sa kompanijom Glovo
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Brzi razvoj elektronske trgovine je promijenio tradicionalne modele poslovanja širom svijeta. Elektronska trgovina je doprinijela globalnom ekonomskom razvoju, pri čemu je u 2016. godini generisala približno 400 milijardi dolara u Sjedinjenim Američkim Državama i 600 milijardi evra u Evropi. Kada je u pitanju elektronska trgovina, identifikovan je najveći rast u području industrije usluga dostave hrane. Dostava hrane predstavlja završnu fazu transportne usluge od vrata do vrata. Korisnici generalno iniciraju uslugu korištenjem mobilnih aplikacija ili veb platformi kako bi odabrali namirnice koje žele da dobiju na željenu adresu. Nakon toga, nalog se obrađuje, roba se se priprema, pakuje i isporučuje na način koji je često transparentan za korisnike. Posao dostavljača je atraktivan za veliki broj ljudi širom svijeta. Ova oblast je doživjela veliku ekspanziju tokom pandemije COVID-19, kada su uslugu dostave hrane i drugih životnih namirnica ljudi koristili tokom procesa društvenog distanciranja i zbog onemogućavanja kretanja u određenim vremenskim periodima. Dostava hrane i drugih namirnica je nedvosmisleno postala usluga koja nudi značajan potencijal razvoja društvene zajednice, posebno u domenu održivog razvoja urbane mobilnosti i zaštite životne sredine, naglašavajući potrebu za prevencijom rizika učešća dostavljača u saobraćajnim nezgodama.

Prepoznajući značaj ove teme u Crnoj Gori, Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore i kompanija Glovo sklopili su Memorandum o saradnji. Ovim dokumentom je predviđena saradnja u oblasti transporta, održive urbane mobilnosti i bezbjednosti saobraćaja, koja će se implementirati kroz naučna istraživanja, naučno-stručne skupove, privrednu djelatnost i mogućnost studenata da realizuju praktičnu nastavu i master radove. Memorandum o saradnji su potpisali dekan Mašinskog fakulteta, prof. dr Radoje Vujadinović i direktor kompanije Glovo, gospođa Bojana Radović. Ovom prilikom prof. dr Radoje Vujadinović je istakao da će Mašinski fakultet angažovanjem ljudskih resursa i sofisticirane laboratorijske opreme pružiti podršku razvoju sektora „city“ logistike, koja predstavlja ogromni potencijal za razvoj društvene zajednice i ukupnog ekonomskog razvoja Crne Gore. Naglasio je važnost pozicioniranja Crne Gore i njenih institucija na globalnoj mapi zemalja koje u saradnji sa multinacionalnim kompanijama razvijaju inovativne pristupe i unaprijeđuju lance snabdijevanja i kvalitet transportne usluge. Gospođa Bojana Radović je konstatovala da kompanija Glovo predstavlja društveno odgovornu kompaniju koja kroz saradnju sa akademskom zajednicom ima za cij da preventivno djeluje na štetne posledice koje se javljaju kao rezultat transportnih aktivnosti i da podstiče dobre prilike koje nudi ovaj sektor.

Tokom sastanka identifikovani su potencijalni problemi koje je u narednom periodu potrebno riješiti kroz međusobnu saradnju, ali i uključivanje drugih institucija koje su relevantne za transportnu djelatnost. Mašinski fakultet i kompanija Glovo su u prethodnoj godini organizovali niz obuka koje su imale za cilj unaprijeđenje ponašanja vozača koji vrše distribuciju namirnica do krajnih potrošača. Ove aktivnosti su realizovane kao dio globalnog akcionog plana kompanije Glovo pod nazivom „Obećanje dostavljačima“, koji nudi bolje uslove rada za dostavljače.

Povezane vijesti: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1291/objava/154192-saradnja-masinskog-fakulteta-sa-kompanijom-glovoNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.