Univerzitet Crne Gore na završnom dnevnom događaju Erasmus+ SUCCESS projekta
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

ERASMUS+ projekat SUCCESS okupio je partnere iz konzorcijuma na završnoj projektnoj konferenciji, koja je održana u Mostaru 11-12. oktobra 2023. Domaćin sastanka bio je Mašinski fakultet Univerziteta Džemal Bjedič, Mostar, BiH. Cilj konferencije je bio da se sagledaju rezultati projekta od strane svakog partnera pojedinačno, za svaki radni paket i da se diskutuje o mogućnostima nastavka rada na održivosti rezultata projekta.

Drugi dan događaja bio je posvećen sagledavanju praktičnog uticaja PARTNERSTVO ZA PREDUZETNIŠTVO putem sinergije Univerziteta – Preduzeća. Konferencija sa ovom temom je održana u INTERA Tehnološkom parku 12. oktobra 2023. Učesnici konferencije su imali priliku da razmotre i upoznaju se sa Interaktivnim kooperativnom platformom Kalcess.net, kao i da saznaju više o modelima, izazovima i budućim pravcima ove saradnje, kao i o tome šta bi bilo najefikasnije za podršku preduzetničkom putu – Od nule do heroja.

Članovi projektnog tima Univerziteta Crne Gore - prof. dr Jelena Šaković Jovanović, prodekanka za internacionalizaciju Mašinskog fakulteta, prof. dr Aleksandar Vujović, prodekan za nastavu, prof. dr Janko Jovanović, redovni profesor Mašinskog fakulteta i dr Srna Sudar, šefica projektne kancelarije Rektorata Univerziteta Crne Gore, su uzeli učešće tokom završnih dvodnevnih događaja SUCCESS projekta.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.