Inovacijom nastavnih planova i programa studija drumskog saobraćaja do veće bezbjednosti budućih generacija

15.07.2019


Povrede u drumskom saobraćaju su osmi vodeći uzrok smrti na globalnom nivou i vodeći uzrok smrti mladih u dobi od 15 do 29 godina. Smanjenje ovog negativnog uticaja drumskog saobraćaja jedan je od glavnih ciljeva Erasmus+ projekta Poboljšanje bezbjednosti saobraćaja u zemljama Zapadnog Balkana kroz inovacije i razvoj nastavnih planova i programa, čiji je učesnik i Univerzitet Crne Gore.  

Vrijednost projekta, čiji je rukovodilac doc dr Sreten Simović, sa Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, u periodu 2018-2021. godine, jeste 860.000 eura.

“Jedan od puteva ostvarivanja željenih ciljeva, kada je u pitanju bezbjednost saobraćaja, jeste i prilagođavanje obrazovnog sistema, na svim nivoima, a posebno na institucijama visokog obrazovanja, u sklopu koga i na studijskom programu za drumski saobraćaj na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore“, kazao je Simović.

Nastavni planovi i programi studija drumskog saobraćaja, dodaje on, trebaju biti sveobuhvatni, pa u tom smislu u cilju ispunjavanja strategije razvoja bezbijednosti saobraćaja u Crnoj Gori zahtijevaju prilagođavanje nastavnih planova i programa koji će obuhvatiti sve nivoe obrazovanja.

„Pored toga, na Univerzietu Crne Gore jasna je potreba za modernom laboratorijskom opremom, savremenim softverima, kursevima koji bi bili problemski orijentisani i na kojima bi studenti i ostali u sistemu saobraćaja stekli značajniji nivo praktičnih vještina“, kazao je Simović.

On navodi da je u toku anketiranje percepcije građana u vezi sa bezbjednošću saobraćaja čiji će rezultat predstavljati važan input za projektovanje daljih aktivnosti na ispunjavanju ciljeva projekta.

Projekat će, smatra on, kao rezultat, pored podizanja kvaliteta visokog obrazovanja u oblasti transporta i saobraćaja u Crnoj Gori, u skladu sa trendovima u EU, uticati na jačanje relevantnosti stručnjaka za tržište rada i društvo.

„Uticaće na povećanje nivoa kompetencija i vještina, kreirati nove trening programe obuke o bezbijednosti saobraćaja sa materijalima za obuku, usavršiti nastavno osoblje Univerziteta Crne Gore prema savremenim znanjima za podučavanje prema novim/poboljšanim programima, uvesti napredni nastavni proces i učenja, uvesti novu laboratorijsku opremu, bibliotečke jedinice i softvere potrebne za nastavak studijskih programa“, kazao je Simović.

Dugoročni uticaj poboljšanja u obrazovanju takođe će biti i promjena u ponašanju i stavovima ljudi u Crnoj Gori vezano za saobraćaj.

 

 

 

Partneri projekta: 

Partneri

ABS: Road Traffic Safety Agency of the Republic of Serbia/Agencija za bezbjednost drumskog saobraćaja Republike Srbije

UPKM: University of Pristina in Kosovska Mitrovica, Kosovo*/Univerzitet u Prištini u Kosovskoj Mitrovici, Kosovo*

TCASU: Technical College of Applied Sciences Urosevac with temporary seat in Leposavic, Kosovo*/Tehnička škola primijenjenih nauka Uroševac sa privremenim sjedištem u Leposaviću, Kosovo*

CRLS: Center for Development of Local Communities Kosovska Mitrovica, Kosovo*/Centar za razvoj lokalnih zajednica Kosovska Mitrovica, Kosovo *

UNS: University of Novi Sad, Serbia/Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

VTSNIS: The College of Applied Technical Sciences Niš, Serbia/Visoka tehnička škola Niš, Srbija

UNSA: University of Sarajevo,  Bosnia and Herzegovina/Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

US: Sinergija University Bijeljina, Bosnia and Herzegovina/Sinergija Univerzitet Bijeljina, Bosna i Hercegovina

TSARS: Traffic Safety Agency of Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina/Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Bosna i Hercegovina

AUB: University Adriatic Bar, Montenegro/Univerzitet Adriatic Bar, Crna Gora

UoM: Univerzitet Crne Gore, Montenegro/Univerzitet Crne Gore, Crna Gora

AC: ALPHA Centre, Montenegro/ALPHA Centar, Crna Gora

UPM: Universidad Politécnica de Madrid, Spain/Politehnički Univerzitet Madrid, Španija

OU: Obuda University, Hungary/Univerzitet Obuda, Mađarska

LUT: Lublin University of Technology, Poland/Tehnički univerzitet u Lublinu, Poljska

UM: University of Maribor, Slovenia/Univerzitet u Mariboru, Slovenija

Broj posjeta : 150

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.