VAŽNO OBAVJEŠTENJE - UPIS STUDENATA U 2019-2020

22.09.2019


Poštovani Studenti,

Upis u 2019/2020 će se vršiti po sledećem planu:

 

Ponedjeljak, 23. Septembar 09-15h: Mašinstvo (osnovne i specijalističke), Mehatronika (osnovne) 

Utorak 24. Septembar 09-15h: Drumski saobraćaj ( osnovne i specijalističke)

  1. Studenti generacije 2018 koji su u studijskoj 2018/2019. godini ostvarili 45 ECTS kredita stekli su pravo upisa II godine kao budžetski studenti.
  1. Studenti generacije 2018 koji u studijskoj 2018/2019. godini nisu ostvarili 45 ECTS kredita obnavljaju I godinu i plaćaju školarinu u vrijednost jednog ECTS kredita od 8.33 eura.
  1. Studenti generacije 2017 koji su ostvarili 105 ECTS kredita sa prve dvije godine studija, stekli su pravo upisa III godine kao budžetski studenti.
  1. Studenti generacije 2017 koji nisu ostvarili 105 ECTS kredita sa prve dvije godine studija, obnavljaju godinu i plaćaju školarinu u vrijednost jednog ECTS kredita od 8.33 eura.

Prilikom prijave predmeta za studijsku 2019/2020. godinu studenti su dužni prvo da prijave zaostale predmete iz prve i druge godine, a nakon toga mogu dodati predmete iz naredne godine i to u iznosu do 30 ECTS kredita po semetru, odnosno do 60 ECTS kredita po godini.

Studenti koji nijesu izmirili školarinu za studijsku 2018/2019. godinu, zaostali dug moraju izmiriti prije prijave predmeta za studijsku 2019/2020.

Studenti koji plaćaju školarinu (samofinansirajući), treba da prilože uplatnicu prve rate (od dvije rate po semestru) za zimski semestar na žiro-račun Mašinskog fakulteta kod CKB 510-154-63. Na uplatnici je obavezno unijeti JSK u rubrici “poziv na broj”.

Zahtjev za odobravanje plaćanja školarine u ratama za studijsku 2019/2020. godinu (za samofinansirajuće student), kao i JSK, studentI uzimaju na šalteru studetske službe.

Uplata druge rate školarine za zimski semestar mora se obaviti najkasnije do 25. novembra 2019. godine.

Za ljetnji semestar se primjenjuje isti princip, s tim da se prva rata uplaćuje najkasnije do 10. februara, a druga rata do 15. aprila 2020. godine.

Studenti, koji do 25. novembra 2019. godine ne izmire svoje obaveze za zimski semestar, biće izostavljeni sa spiskova predmeta i neće moći da polažu ispite.

  

MOLE SE STUDENTI DA POŠTUJU NAVEDENI RASPORED, I DA NA UPISU IMAJU SPREMNU LISTU PREDMETA, KAKO BI SE IZBJEGLA GUZVA PRILIKOM UPISA.

STUDENTSKA SLUŽBA

 

 

 

Broj posjeta : 190

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.