Mašinski fakultet

KONAČNE RANG LISTE III UPISNI ROK
U PRILOGU SE NALAZE KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA NAKON III UPISNOG ROKA NA MAŠINSKOM FAKULTETU.

UPIS KANDIDATA I IZDAVANJE UVJERENJE ĆE SE OBAVITI ZAKLJUČNO SA 10.09.2021. GODINE. U VREMENU OD 10H DO 13H.

ZA UPIS JE POTREBNO:

  1. ORIGINALNA DOKUMENTA IZ SREDNJE ŠKOLE
  2. KOPIJA LIČNE KARTE
  3. DVA POPUNJENA PRIJAVNA LISTA - SV OBRAZAC,
  4. INDEKS SA UREDNO POPUNJENOM PRVOM STRANOM,
  5. DVIJE IDENTIČNE FOTOGRAFIJE U BOJI KAO ZA PASOŠ.

KANDIDATI KOJI UPISUJU STUDIJSKI PROGRAM DRUMSKI SAOBRAĆAJ TREBAJU DA SE IZJASNE KOJI IZBORNI PREDMET BIRAJU: 1. INŽENJERSKU ETIKU, 2. INŽENJERSKU EKONOMIJU

SVI KANDIDATI TREBA DA NAGLASE KOJI STRANI JEZIK ŽELE DA SLUŠAJU.

PRILIKOM UPISA OBAVEZNO JE PRIDRŽAVANJE SVIH MJERA KOJE PROPISUJE INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE

Dokumenti

Broj posjeta : 327