REGULISANJE STATUSA STUDENTA _ MASTER STUDIJE OBIMA 120 ECTS ZA STUDIJSKU 2023_24
Poštovani,

U skladu sa Odlukom Senata UCG o produženju roka za prijavu i odbranu master rada u st. 2022/23.godini do 01. 12. 2023. godine, informišemo vas da studenti dvogodišnjih master studija koji su dobili pozitivno mišljenje Odbora/Komisije za provjeru master rada na plagijarizam i pozitivno mišljenje o prijavi teme master rada do 01.12.2023. godine (uključujući i 01.12.) neće biti u obavezi da plate naknadu. Od prethodno navedenog, izuzetak predstavlja slučaj u kome student, čiji je rad dobio pozitivno mišljenje Odbora u vezi provjere master rada na plagijarizam, ne uspije da odbrani svoj master rad pred Komisijom za odbranu master rada.

Studenti koji su dobili pozitivno mišljenje Odbora na prijavu teme master rada do 01.12.2023. godine (uključujući i 01.12.) ne plaćaju naknadu za prijavu teme, a dužni su da regulišu status u st. 2023/24. godini prijavom ECTS kredita  za odbranu rada i plaćanjem naknade.

Naknada za studiranje za st. 2023/24. godinu se  može platiti u ratama, uz potpisivanje zahtjeva za odobravanje plaćanja u ratama u skladu sa Zaključkom Upravnog odbora UCG br. 02-4951 od 28. 9. 2023 godine (Bilten UCG, br. 593/23).

U vezi sa navedenim, potrebno je da studenti koji nijesu regulisali status, to urade do 12. 12. 2023 godine. Nakon ovog termina, navedene aktivnosti se neće moći sprovesti. 

 

Srdačno

Mašinski fakultet Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.