Mašinski fakultet, 08.07.2020

RANG LISTA KANDIDATA I UPISNI ROK I UPIS NA FAKULTETU PRILOGU SE NALAZE RANG LISTE KANDIDATA NAKON I UPISNOG ROKA NA MAŠINSKOM FAKULTETU.

UPIS KANDIDATA ĆE SE OBAVITI ZAKLJUČNO SA 16.07.2020. GODINE.

ZA UPIS JE POTREBNO PREPORUČENOM POŠTOM NA ADRESU MAŠINSKOG FAKULTETA (DŽORDŽA VAŠINGTONA BB, 81000 PODGORICA) POSLATI:

1. DVA POPUNJENA PRIJAVNA LISTA - SV OBRAZAC,

2. INDEKS SA UREDNO POPUNJENOM PRVOM STRANOM,

3. DVIJE IDENTIČNE FOTOGRAFIJE U BOJI KAO ZA PASOŠ.

KANDIDATI KOJI UPISUJU STUDIJSKI PROGRAM DRUMSKI SAOBRAĆAJ TREBAJU DA SE IZJASNE KOJI IZBORNI PREDMET BIRAJU: 1. INŽENJERSKU ETIKU, 2. INŽENJERSKU EKONOMIJU

PRILIKOM UPISA OBAVEZNO JE PRIDRŽAVANJE SVIH MJERA KOJE PROPISUJE INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE I NACIONALNO KOORDINACIONO TIJELO

 

Dokumenti

Broj posjeta : 2501