Elektrotehnički fakultet

Rezultati nakon završnog ispita
U prilogu su rezultati nakon završnog ispita.

Radovi se mogu pogledati kod saradnika A.Kajević, u laboratoriji za mašine, u utorak 19.01.2021.godine u 13:00h.

Dokumenti

Broj posjeta : 497