Biotehnički fakultet, 08.06.2018

Agrometeorologija



U sklopu Završnog ispita biće omogućeno studentima da rade popravni jednog od dva kolokvijuma. Izabrani kolokvijum je neophodno ranije prijaviti,

dr Miroslav Čizmović