Biotehnički fakultet, 07.06.2020

Završni ispit i kolokvijumiMole se studenti koji namjeravaju polagati završni ispit u prvom terminu da se prijave na emai nastavnika zaključno sa 12.06.2020.

Isto treba da urade i studenti koji nisu radili kolokvijume, a žele ih raditi sa završnim ispitom. 

Broj posjeta : 129