Biotehnički fakultet, 12.11.2018

Prvi kolokvijum 

Prvi kolokvijum iz predmeta Menadžment u biljnoj proizvodnji održaće se 14.11.2018. godine sa početkom u 10 časova.

 

Sa predmeta