Biotehnički fakultet, 16.02.2018

Nova objava - 16.02.2018 13:45Obavještenje o seminarskim radovima

Seminarski rad je obavezan. Seminarski rad se piše i brani grupno.

 

- podjela tema za seminarske radove                               16. februar

- predaja prve verzije rada                                              13. april

(može u elektronskoj formi - Word dokument)

- predaja finalne verzije seminarskih radova                     04. maj

- odbrana seminarskih radova                                         25. maj

(PowerPoint prezentacija)

 

TEME ZA SEMINARSKE RADOVE

01        Bursaphelenchus xylophilus                     -          Jočić Aleksandra, Nikčević Aleksandar i Zeković Boško

02        Meloidogyne incognita                             -          Ralević Miladin, Jakšić Jovana i Grbović Adrian

03        Globodera rostochiensis i G. pallida          -          Kovačević Miloš, Backović Milena i Saičić Miloš

 

predetni nastavnik