Biotehnički fakultet

rezultati II kolokvijuma - 04.05.2019 20:23
Postovane kolege,

rezultati II kolokvijuma i ukupan broj osvojenih poena do sada tokom semestra,

    1. kol 2. kol Semin. Zavrsni UKUPNO
  maksimum bodova 20 20 10 50
1/18. Barjaktarović Nevena 14 / 3 / 17
2/18. Obadović Marija / / 3 / 3
3/18. Đukanović Jovana 18 / 3 / 21
4/18. Vukanić Gordana 18 10 10 37 75
5/18. Savić Aleksandra 18 / 10 35 63
6/18. Trebješanin Jelica / / / / /
7/18. Bukilić Nemanja / 17 10 / 27
8/18. Palibrk Sofija 19 / 4 / 23
9/18. Bektešević Armen / / 4 / 4
10/18. Radulović Marijana / / 4 / 4
10/16. Zeković Boško / / / / /
2/15. Vučetić Zorica / / / / /
Broj posjeta : 459