Rektorat, 29.11.2016

29.11.2016. - UN Međunarodni dan solidarnosti sa narodom Palestine