Rektorat, 30.03.2017

Univerzitet Crne Gore na Sajmu poslova