Rektorat, 04.04.2018

Svečana sjednica SPUCG, Dan studenata, 4. april 2018.