Rektorat

24.09.2003. - Sjednica Senata, primopredaja rektora