Rektorat, 24.09.2003

24.09.2003. - Sjednica Senata, primopredaja rektora