Rektorat

Video
Video

Sav video materijal Univerziteta Crne Gore o proteklim javnim događajima možete pogledati na univerzitetskom YouTube kanalu. 

Pratite nas i na našoj Facebook i Twitter stranici. Naše pratioce redovno obavještavamo o događajima i aktivnostima Univerziteta.

prvi video