Biotehnički fakultet, 15.10.2017

Početak nastave na magistarskim studijama 

Na studijskom programu  "Zaštita bilja" ,shodno članu 9 Pravila studiranja UCG, nastava će biti mentorskog karaktera. Studenti su u obavezi da se sa predmetnim nastavnicima dogovore oko daljeg načina rada.