Obrasci za prijavu master rada za jednogodišnje i dvogodišnje studije
Odbor za upravljanje sistemom kvaliteta je, shodno prijedlogu od strane fakultetskih jedinica, izvršio izmjenu formulara za prijavu teme master rada, a uvažavajući određene specifičnosti. Izmjene se odnose na pojedine dijelove/polja formulara i obrazloženja izrade istih, što možete vidjeti na veb stranici Centra za unapređenje kvaliteta. Kako bismo zajednički doprinijeli poboljšanju procesa izrade samog master rada i svih faza koje vode tome, smatramo da su ove izmjene opravdane i upućujemo vas da preuzmete inovirane formulare za prijavu teme master rada (za jednogodišnje i za dvogodišnje master studije), koje je potrebno upotrebljavati nadalje (izuzetak su samo studenti koji su već započeli, pred nadležnim instancama, proceduru prijave teme master rada). Obrasci se mogu naći na sajtu Univerziteta, stranici Centra za unapređenje kvaliteta, na sljedećem linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1012/objava/150987-formulari-za-prijavu-teme-master-rada

Frmulari se mogu naći i na web stanici fakulteta u dokumentima.

https://www.ucg.ac.me/objava.php?blog_id=1242&objava_id=142483Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.