Biotehnički fakultet

Teme za seminarske radove
Seminarski radovi se predstavljaju u vidu power point prezentacije. 

Prezentacija treba da sadrži: naslov koja je bolest u pitanju, kao i naziv prouzrokovača bolesti, zatim rasprostranjenost, značaj i u čemu se ogledaju štete, onda koje su biljke domaćini, zatim simptome bolesti (detaljno, koji su biljni organi napadnuti, i kako se simptomi manifestuju na njima), onda dio o samom patogenu, potom ciklus razvoja bolesti i na kraju načine suzbijanja. Prezentacija se završava popisom literature.

Kao vodič za pripremu prezenatcije može poslužiti materijal za spremanje ispita, ali ne samo on. Potrebno je naći bar dva ozbiljnija naučna rada (ne sajtove) i iz njih dopuniti prezentaciju. Ispod preuzetih fotografija mora biti naznačen autor ili link sa koga su preuzete.

Tekst koji je u prezentaciji treba da bude prepričan svojim riječima (ne smije se preuzimati tuđi tekst bez citiranja autora). Na kraju prezentacije u literaturi navesti koje ste radove i sajtove koristili.

Prezentacija će biti ocijenjena prema načinu izlaganja (tekst ne čitati ili vrlo malo, ne treba da bude u prezenataciji previše teksta), kao i u skladu sa odgovorima na postavljena pitanja (sve što ste naveli u prezentaciji treba znati objasniti).

Prezetacije treba poslati najkasnije dva dana prije termina polaganja (termini završnog ispita) na email jelenalat@ucg.ac.me sa naznakom: Seminarski rad iz Fitopatologije

Broj posjeta : 35

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.