Rektorat

Poklon dr Milene Đukanović Centralnoj univerzitetskoj biblioteci
Poklon dr Milene Đukanović Centralnoj univerzitetskoj biblioteci

Dr Milena Đukanović, docent na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, poklonila je Centralnoj univerzitetskoj biblioteci deset primjeraka publikacije “Mehatronika : modeliranje, simulacija, projektovanje”, koju je, kao koautorski projekat, ove godine objavio Univerzitet “Džemal Bijedić” iz Mostara, Mašinski fakultet.

Pored dr Milene Đukanović, autori knjige su prof. dr Isak Karabegović, prof. dr Ermin Husak, prof. dr Samir Vojić, prof. dr Safet Isić, prof. dr Mehmed Mahmić, prof. dr Edina Karabegović i mr Edin Šemić. Recenzetni su prof. dr Avdo Voloder i doc. dr Martin P. Ćalasan.

Broj posjeta : 27