Rektorat, 21.03.2018

Predstavljen Nacrt politike pristupa bibliotekama osoba sa invaliditetomCentralna univerzitetska biblioteka (CUB) Univerziteta Crne Gore prezentovala je 20. marta nacrt dokumenta Politika pristupa bibliotekama osoba sa invaliditetom u okviru drugog pilot trening Erasmus+ projekta Mreže servisa za podršku bibliotečkoj mreži Zapadnog Balkana (LNSS).

Treningu, koji je vodio bibliotekar CUB Ognjen Savić, prisustvovali su direktor i bibliotekari CUB i njenih odjeljaka, prof. dr Angela Repanovici iz Univerziteta Transilvanija u Brasovu u Rumuniji, dr Manolis Koukourakis iz Univerziteta na Kritu u Grčkoj, kao i predstavnik Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore Anđela Radovanović.

Projekat Erasmus+ programa LNSS pokrenut je 2015. godine sa ciljem da se modernizuju biblioteke i poveća nivo stručnosti i kvalifikacija bibliotečkog osoblja u visokoškolskim institucijama u zemljama Zapadnog Balkana. LNSS se bavi ključnim izazovima vezanim za kvalitet s kojim se suočavaju univerzitetske biblioteke i nedostatkom modernih bibliotečkih standarda i praksi. Cilj ovog projekta je da se biblioteka transformišu u moderne elektronske biblioteke i poveća učešće bibliotečkog osoblja u naučnim istraživanjima. U tu svrhu, potrebno je ostvariti proaktivniju ulogu biblioteke u nastavi i učenju, a biblioteke se moraju promovisati kao važni centri informacijske pismenosti, cjeloživotnog učenja i razvoja vještina kritičnog razmišljanja. Nivo stručnosti i vještina bibliotečkog osoblja povećaće se kroz LNSS nastavni program i programe obuke – poboljšavajući rukovođenje, profil i kvalitet biblioteka čime se ostvaruje pozitivan doprinos nastavi i učenju u partnerskim zemljama.

Politika razvoja fondova bila je tema prvog LNSS treninga održanog 16. januara 2018.