Rektorat, 04.03.2019

CUB ZA PRIMJENU MARAKEŠKOG SPORAZUMAOsobe koje imaju poteškoća u korišćenju standardne štampe suočavaju se sa preprekama u pogledu pristupa knjigama i drugom štampanom materijalu, zbog čega bi Crna Gora trebalo da do kraja godine ratifikuje Marakeški sporazum, koji bi otvorio veće mogućnosti razmjene publikacija u prilagođenom formatu na međunarondom planu – poručeno je sa međunarodne konferencije „Marakeški sporazum i njegove pogodnosti za osobe koje ne mogu čitati standardnu štampu“, koju je 28. februara organizovao Savez slijepih Crne Gore (SSCG).

Skupu su prisustvovali i predstavnici Centralne univerzitetske biblioteke (direktorka Bosiljka Cicimil i bibliotekar Ognjen Savić), koja je prošle godine pripremila nacrt dokumenta „Politika pristupa bibliotekama osoba sa invaliditetom“. U tom tekstu, između ostalog, prepoznat je i značaj ratifikacije Marakeškog sporazuma u kontekstu ravnopravnog tretiranja svih korisnika biblioteka, odnosno adaptiranja djela u formate prilagođene osobama sa poteškoćama u korišćenju standardne štampe.

Primjenom Marakeškog sporazuma omogućava se da ovlašćeni subjekti, u koje se svakako ubrajaju i biblioteke, prilagođavaju štampane materijale i razmjenjuju ih sa državama potpisnicama Sporazuma. Sporazum iz Marakeša ne nameće obavezu da se obezbijede pristupačne kopije formata – on samo daje pravo na izradu pristupačne kopije. U tom kontekstu, rezultat Sporazuma biće i značajna ušteda troškova i vremena, s obzirom na to da će biblioteke biti u prilici da koriste dostupnu kopiju djela iz druge zemlje potpisnice Marakeškog sporazuma.

Marakeški sporazum je stupio na snagu 30. septembra 2016. godine, a do sada ga je ratifikovao veliki broj dražava iz Evrope i svijeta (oko 70 zemalja).

Međunarodna konferencija „Marakeški sporazum i njegove pogodnosti za osobe koje ne mogu čitati standardnu štampu“ dio je projekta „Lakši put ka ratifikaciji Marakeškog sporazuma u zemljama Zapadnog Balkana“, koji finansira Evropski savez slijepih (EBU) kroz program Solidarnog fonda. Partneri na projektu su Savez slijepih Albanije, Savez slijepih Makedonije, Savez slijepih Srbije i Savez slijepih Republike Srpske.

(Foto: © PR centar)