Rektorat

Započet proces ratifikacije Marakeškog sporazuma
Crnogorsko Ministarstvo ekonomije započelo je formalni proces ratifikacije Marakeškog sporazuma kroz pripremu zakonskog akta o ratifikaciji koji će uskoro uputiti Vladi Crne Gore na daljnje postupanje. Time je ispunjen glavni cilj projekta „Učinimo knjige dostupne svima – Ratifikacija Marakeškog sporazuma“ – saopšteno je na konferenciji koja je održana 12. decembra u Podgorici u organizaciji nosilaca projekta, Kulturnog centra „Homer“ i NVO „Ekvivalent“.

Na konferenciji su, između ostalih, učestvovali i direktorka Centralne univerzitetske biblioteke (CUB) Bosiljka Cicimil i bibliotekar CUB Ognjen Savić, kao predstavnici Biblioteke koja je prošle godine pripremila nacrt dokumenta „Politika pristupa bibliotekama osoba sa invaliditetom“. Riječ je o dokumentu u kojem je, između ostalog, prepoznat značaj ratifikacije Marakeškog sporazuma u kontekstu ravnopravnog tretiranja svih korisnika biblioteka, odnosno adaptiranja publikacija u formate prilagođene osobama sa poteškoćama u korišćenju standardne štampe.

Marakeški sporazum je stupio na snagu 30. septembra 2016. godine, a do sada ga je ratifikovao veliki broj dražava iz Evrope i svijeta (oko 70 zemalja). Njegovom primjenom omogućava se da ovlašćeni subjekti, u koje se svakako ubrajaju i biblioteke, prilagođavaju štampane materijale i razmjenjuju ih sa državama potpisnicama Sporazuma. Sporazum iz Marakeša ne nameće obavezu da se obezbijede pristupačne kopije formata – on samo daje pravo na izradu pristupačne kopije. U tom kontekstu, rezultat Sporazuma biće i značajna ušteda troškova i vremena, s obzirom na to da će biblioteke biti u prilici da koriste dostupnu kopiju djela iz drugih zemalja potpisnica Marakeškog sporazuma.

Broj posjeta : 123

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.