Rektorat, 25.05.2020

Centralna biblioteka ponovo radi s korisnicimaX

Centralna univerzitetska biblioteka 26. maja ponovo počinje da radi s korisnicima, tako što će se od 8.00 do 16.00 časova obavljati pozajmica na određeno vrijeme (pozajmica i vraćanje publikacija).

Navedene usluge mogu se koristiti uz obavezno nošenje lične zaštitne opreme (maske), korišćenje sredstava za dezinfekciju i uz pridržavanje mjera fizičkog distanciranja.

Prilikom preuzimanja ili vraćanja publikacija ispred pulta može boraviti samo jedan korisnik.

Radi jednostavnije i efikasnije usluge korisnicima se preporučuje elektronsko pretraživanje kataloga, korišćenje servisa moja biblioteka i elektronska rezervacija publikacija.

Boravak i rad u čitaonici za sada nije dozvoljen.

Broj posjeta : 390